8685 Gamás, Fő utca 94.  OM034109

Aktuális híreink


Intézményi KRÉTA e-napló elérése:
https://klik034109001.e-kreta.hu/
2020.09.17.

Tisztelt Szülők! 
 
A tanulók, pedagógusok számára az intézményben kötelező a szájmaszk megléte, közösségi terekben (folyosókon, tanári szobában) használata. 
Ezért kérem Önöket, hogy reggel ellenőrizzék le, hogy az önkormányzattól két esetben kapott vagy az önök által biztosított maszk a gyermeküknél van-e. 
Maszk nélkül nem lehet az iskolába bejönni.
Tanévnyitó 2020/2021. tanév

Kedves Tanulók! Tisztelt Szülők! 

A Gamási Általános Iskola 2020. szeptember 1-jén 08:00-kor tartja tanévnyitóját. Ezen a napon hagyományos keretek között megkezdődik az iskola szigorú járványügyi intézkedések betartása mellett.


Szükséges füzetek a 2020/2021. tanévhez 
 
Tisztelt Szülők! 
 
Kérjük, hogy gyermekeik az előző év füzeteit hozzák magukkal, mert abba fognak még dolgozni. Informatika, ének-zene, technika, etika tantárgyak esetén biztosan lehet az előző évi füzetet folytatni, ha nem telt be. 
Szükséges füzetek évfolyamonként: 
 
2. osztály: 
 
Olvasás: 16-32-es vonalas füzet 
Írás: 16-32-es vonalas füzet 
Nyelvtan: 16-32-es vonalas füzet 
Környezetismeret: 1 darab sima füzet 
Etika: 1 darab sima füzet 
Matematika: 1 darab négyzetrácsos füzet 
Ének-zene: 1 darab hangjegy füzet 
 
3. osztály 
 
Magyar nyelv és irodalom: 4 darab 12-32-es vonalas füzet 
Környezetismeret: 1 darab sima füzet 
Etika: 1 darab sima füzet 
Matematika: 2 darab négyzetrácsos füzet 
Ének-zene: 1 darab hangjegy füzet kicsi, ne nagy legyen 
 
4. osztály 
Magyar nyelv és irodalom: 4 darab 12-32-es vonalas füzet 
Környezetismeret: 1 darab sima füzet 
Etika: 1 darab sima füzet 
Matematika: 2 darab négyzetrácsos füzet 
Ének-zene: 1 darab hangjegy füzet kicsi, ne nagy legyen 
Német nyelv: 1 darab vonalas füzet és 1 darab szótár füzet 
 
5. osztály 
Irodalom: 3 darab 21-32-es vonalas füzet  
Nyelvtan: 2 darab 21-32 –es vonalas füzet 
Etika: 1 kicsi sima füzet 
Német: 2 darab 21-32-es vonalas füzet 
1 darab szótár füzet 
Matematika: 1 kicsi sima füzet 
kicsi négyzetrácsos füzet 
Technika: 1 kicsi sima füzet 
Történelem: 1 kicsi sima füzet 
Hon- és népismeret: 1 sima füzet 
Ének: 1 hangjegy füzet 
Informatika: 1 vonalas füzet 21-32-es  
 
6. osztály 
Irodalom: 2 darab 21-32-es vonalas füzet 
Nyelvtan: 2 darab 21-32-es vonalas füzet 
Német: 2 darab 21-32-es vonalas füzet  
1 darab szótár füzet 
Matematika: 1 kicsi sima füzet 
kicsi négyzetrácsos füzet 
Technika: 1 kicsi sima füzet 
Történelem: 1 kicsi sima füzet 
Technika: 1 sima füzet 
Ének: 1 hangjegy füzet 
Informatika: tavalyi füzet folytatása, ha nincs, akkor 1 darab vonalas füzet 21-32-es  
Etika: 1 kicsi sima füzet 
 
7. osztály 
 
Irodalom: 2 darab 21-32-es vonalas füzet 
Nyelvtan: 2 darab 21-32-es vonalas füzet 
Német: 2 darab 21-32-es vonalas füzet  
1 darab szótár füzet 
Matematika: 1 kicsi sima füzet 
kicsi négyzetrácsos füzet 
Technika: 1 kicsi sima füzet 
Történelem: 1 kicsi 21-32-es vonalas füzet 
Technika: 1 sima füzet 
Ének: 1 hangjegy füzet 
Informatika: tavalyi füzet folytatása, ha nincs, akkor 1 darab vonalas füzet 21-32-es  
Etika: 1 kicsi sima füzet 
Fizika: 1 kicsi sima füzet 
Kémia: 1 kicsi sima füzet 
 
8. osztály 
 
Irodalom: 2 darab 21-32-es vonalas füzet 
Nyelvtan: 2 darab 21-32-es vonalas füzet 
Német: 2 darab 21-32-es vonalas füzet  
1 darab szótár füzet 
Matematika: 1 kicsi sima füzet 
kicsi négyzetrácsos füzet 
Történelem: 1 kicsi vonalas 21-32-es füzet 
Technika: 1 sima füzet 
Ének: 1 hangjegy füzet 
Informatika: tavalyi füzet folytatása, ha nincs, akkor 1 darab vonalas füzet 21-32-es  
Etika: 1 kicsi sima füzet 
Fizika: 1 kicsi sima füzet 
Kémia: 1 kicsi sima füzet 

Tisztelt Szülő / Tisztelt Gondviselő! 
 
Tájékoztatjuk, hogy az RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 azonosítószámú, „Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára” című projekt keretében a 2020/21-es tanévben t anszercso magok kioszt ására kerül sor. A projekt által érintett intézmény képviselőjeként tájékoztatom, hogy a projektben foglalt feltételeket alapul véve az Ön gyermeke(i) számára is kiosztásra kerül az ingyenes tanszercsomag. 
 
Fentiekre figyelemmel jelezzük, hogy gyermeke(i) számára az alapvető tanszereket tartalmazó tanszercsomag vásárlása erre a tanévre nem szükséges. 
 
A csomagok kiosztása tervek szerint a 2020/2021-es tanév kezdése előtt, de legkésőbb a tanév első napján megtörténik, a kiosztás helyéről és pontos idejéről a későbbiekben fogjuk értesíteni. 
 
Tájékoztatjuk, hogy a tanszercsomag átvételéhez a gyermek TAJ száma és OM (oktatási) azonosítószáma szükséges, így az étvételkor ezen igazoló iratokat, kérjük hozza magával. A tanszercsomagok az átadás-átvételi jegyzőkönyvben foglalt adatok megadását követően, a kedvezményezett gyermek képviseletében a szülő által történő aláírást követően vehetőek át. Tájékoztatjuk, hogy az átadás-átvételi jegyzőkönyvben megadott személyes adatokat a Klebelsberg Központ kizárólag az RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 azonosítószámú Európai Uniós projekt megvalósításával összefüggő feladatainak végrehajtása céljából kezeli, az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, rendelkezéseinek megfelelően, a projekt zárását követő fenntartási időszak végéig. 
 
Sikeres tanévet kívánunk! Kérdéseivel, kérjük forduljanak intézményünkhöz. 

Etika/Hit- és erkölcstan tantárgy választása

Kedves Szülők!
A 2020/2021. tanévre nyilatkozhatnak, hogy melyik tantárgyat tanulja gyermekük.
Abban az esetben, ha az idei tanévben tanult tárgytól nem kívánnak eltérni, teendőjük nincs.
Ha szeretnének változtatni a tantárgyon, akkor az alábbi nyilatkozatot ki kell tölteni, majd az iskolához eljuttatni 2020. május 20. napig.
Kitöltési segítség:
A keretbe a szülő neve kell.
Az első kipontozott helyre a tanuló neve, tehát több gyermek esetében több példányban kell kitölteni a nyilatkozatot.
Évfolyam 2-8.-ig lehet (1. évfolyamosok már kitöltötték), osztály alsóban 1-2.,
vagy 3-4. osztály, felsőben 5., 6., 7., és 8.
X-et kell tenni az egyik tantárgy előtti négyzetbe.
Etika (tanárnéni tanítja), hit- és erkölcstan (egyházi személyiség tanítja).
A Gamási Általános Iskolában a Magyar Katolikus Egyház (római katolikus) vállalta a hit- és erkölcstan oktatását.
Dátumot és aláírást ne felejtse el senki!
Minden esetben két tanúval alá kell íratni a nyilatkozatot.
Nyilatkozat letöltése
2020. április 29.

Segítségnyújtás a leendő első osztályosok szüleinek a beiratkozás megerősítéséhez KRÉTA rendszeren:


Tudásbázis szülőknek szóló része: 
 https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=44007453 
 
 Beiratkozás az eÜgyintézési felületen szülőknek: 
 https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761106 
 
 Gyakran Ismételt Kérdések szülőknek: 
 https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=44007913 
 
 Beiratkozás eÜgyintézésen keresztül KRÉTA hozzáférés nélkül: 
 https://www.youtube.com/watch?v=N4uXSDBvj8M&feature=youtu.be 
  
Beiratkozás eÜgyintézésen keresztül már meglévő KRÉTA hozzáféréssel: 
 https://www.youtube.com/watch?v=ndGfOC-YZj4
2020. április 03. 

Tájékoztató levél szülőknek a 2020/2021. tanévre történő beiratkozásról
(Kattintson az oldalakra, hogy nagy méretben betöltődjön új lapon.) 
Tavaszi szünet április 9-14.

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!

A megváltozott munkarend miatt a Munkatervben tervezett tavaszi szünet a következők szerint fog alakulni:
április 03-án, pénteken tanítási nap lesz (Munkatervben Nyelvhelyességi verseny lett volna),
április 6-7-8. napokon tanítás lesz (Munkatervben pedagógusoknak képzés lett volna).
Szünet előtti utolsó tanítási nap április 8. (szerda), szünet utáni első tanítási nap április 15. (szerda) lesz.

Hit- és erkölcstan oktatás

Tisztelt Szülők!

A Gamási Általános Iskolában a 2020/2021. tanévre a Magyar Katolikus Egyház (római katolikus) vállalta a hit- és erkölcstan oktatást. Jelenleg Csertán Dániel, mernyei plébános vezetésével.

2020. március 09.

Tisztelt Szülők!

A Siófoki Tankerületi Központ levelét tolmácsoljuk, miszerint 2020. március 10-től mindennemű program, kirándulás, verseny, díjátadó, stb. - további intézkedésig - felfüggesztésre kerül.

Tájékoztatás a koronavírus terjedésével kapcsolatban

Dr. Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára levélben tájékoztatja az intézményeket, rajtuk keresztül a szülőket a következőkről:

2020. február 28.

Fodor Napok versmondó verseny

Idén mindhárom kategóriában képviselte iskolánkat tanuló a 22. alkalommal megrendezésre került Fodor Napok ünnepségen Lengyeltótiban.
3-4. osztályos korcsoportot Orsós Jázmin (balról),
5-6. osztályos korcsoportot Nyári Melánia (jobbról),
7-8. osztályos korcsoportot Bognár Félix (középen).

Felkészítő tanáraik: Lukácsné Henézi Klára és Kurucz Ida.
2020. február 21.

Farsang

A Gamási Általános Iskola 2020. február 21-én, pénteken tartja farsangi mulatságait, melyre szeretettel meghívja a szülőket, érdeklődőket.
2020. február 21.

Lázár Ervin Program

A Gamási Általános Iskola 5. osztálya 2020. február 21-én, pénteken 10.00-kor kezdődő színházi előadáson vesz részt a Lázár Ervin Program jóvoltából a Csiky Gergely Színházban Kaposváron. Az utaztatást a fentartó Siófoki Tankerületi Központ szervezi.

2020. február 05-07.

Rendkívüli tanítási szünet

2020. február 05. naptól 2020. február 07. napig rendkívüli tanítási szünetet rendelek el az influenza miatti kimagasló hiányzások miatt.
Jeszensky Gábor
intézményvezető

2020. február 07.

Frissítés: A február 07-i LEP programot influenza miatti nagyszámú hiányzásra tekintettel előre nem látható időpontra módosíttattuk.

Lázár Ervin Program

A Gamási Általános Iskola 6. osztálya 2020. február 07-én, pénteken 15.00-kor kezdődő cirkuszi előadáson vesz részt a Lázár Ervin Program jóvoltából a Fővárosi Nagycirkuszban. Az utaztatást a fentartó Siófoki Tankerületi Központ szervezi.

Frissítés:
Tisztelt Szülők!

A farsangi mulatságokat az influenzajárvány miatt 2020. február 21. napra áthelyeztük.


2020. február 07.

Farsang

A Gamási Általános Iskola 2020. február első péntekén tartja farsangi mulatságait, melyre szeretettel meghívja a szülőket, érdeklődőket.

2020. január 31.

Lázár Ervin Program

A Gamási Általános Iskola 3-4. osztálya 2020. január 31-én, pénteken 13.30-kor kezdődő színházi előadáson vesz részt a Lázár Ervin Program jóvoltából a Csiky Gergely Színházban Kaposváron. Az utaztatást a fentartó Siófoki Tankerületi Központ szervezi.

2019. december 20.

A Somogyjádi Méz Lovagrend tagjai (Böllér Méhészet) népszerüsítő és bemutató-kostoló napot tartottak a Gamási Általános Iskolában. A tanulók a méz népszerüsítése mellett bepillantást kaptak a méhek életéről, a méz készítéséről, mézfajtákról, a méhészek munkájáról. A program végén megkóstolhatták a különféle mézek ízét.

2019. december 12. 

Diákolimpia - úszás körzeti döntő

Bognár Barnabás 6. osztályos tanulónk Balatonbogláron a Diákolimpia körzeti döntőjében gyorsúszásban ezüst, mellúszásban aranyérmet szerzett. 
Gratulálunk a kimagasló eredményhez!

2019. november 26. 15.30

Szülői értekezlet továbbtanulással kapcsolatban

Iskolánk végzés diákjait és szüleit várjuk szeretettel továbbtanulással, pályaválasztással kapcsolatos szülői értekezletünkre. A 2020/2021. tanvétől megváltozik a szakképzési rendszer, ezért az Önök részvétele fontos.
A Somogy megyei középfokú intézmények listája a linkre kattintva új lapon megtekinthető.
A középiskolák 2020/2021. tanévben indítható osztályairól itt tájékozódhat:
https://www.kir.hu/KIFIR2/TTJegyzekKereso/

2019. november 25.

Továbbtanulási, pályaválasztási csoportos tanácsadás tanulóknak

A Somogy Megyei Pedagógiai Sakszolgálat Megyei Szakértői Bizottságának munkatársa végzős diákjaink számára csoportos tanácsadást tartott a jövő tanévtől induló iskolarendszerekkel kapcsolatban.

2019. november 19. 

Tantestületi workshop

A Gamási Általános iskola nevelőtestülete "Egyéni bánásmód" címmel megrendezett workshopon vett részt. Az előadásokat a Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Fonyódi Tagintézménye Balatonlellei Telephely munkatársai tartották.

2019. október 18.

Tanulóink október 18-án vettek részt a XVIII. Reich Károly Illusztrációs versenyen. A pályamunkák a nevekre kattintva külön lapokon megtekinthetők. Résztvevőink:
Hajdu Fanni, Lubics Benedek, Orsós Jázmin, Harsányi Zita (különdíjas).
Felkészítőtanár Lubics Ákos.
Gratulálunk a szép munkákhoz!

2019. október 03.

A SEFAG Zrt. Erdők Háza által kiírt rajzpályázaton Harsányi Zita 8. osztályos tanulónk 2. helyezést ért el. 
Gratulálunk a szép eredményhez tanulónknak és felkészítőtanárának, Lubics Ákosnak.
Az oklevél megtekintehető a linkre kattintva (új lapon nyílik meg).
2019. október 22. kedd 15.30

Szülői értekezlet

Intézményünk őszi szölői értekezletét 2019. október 22-én, kedde 15,30-kor tartja. A szokásosnak megfelelően az osztályszintű megbeszéléseket  összevont szülői értekezlet előzi meg.

2019. szeptember 28. szombat 13.30

Hagyományőrző szüreti mulatságok, felvonulás.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt szüreti mulatságunkra, melyen diákok előadása után felvonuláson mutatják be régi szüreti hagyományikat. A felvonulás után pásztortűz mellett lehet az élményeket megbeszélni.

2019. szeptember 27. 

Európai Diáksport Napja

Inmár hagyománynak mondható, hogy intézményünk csatlakozik az Európai Diáksport Napjához. Idén a szokásos bemelegítés, 2019 m futás és csapatsportok mellett bemutatásra kerül a gyorslabda páros játék külső szervezésben.

2019. szeptember 17. 

Bűnmegelőzési Roadshow

A Fonyódi Rendőrkapitányság munkatársai alsó és felső tagozatos diákok számára interaktív bűnmegelőzési előadást, kerékpáros közlekedési tanácsadást szerveztek.

forrás: police.hu
2019. szeptember 10.

Pályaorientációs előadás a felső tagozatos diákok számára.

2019. szeptember 2. hétfő 8.00

Tanévnyitó ünnepély

Intézményi KRÉTA e-napló elérése:
Va
Segédanyagok KRÉTA rendszerhez:
25/05/2015
Va
KAFFEE tájékoztató, e-Ügyintézés:
25/05/2015
A KRÉTA rendszer új funkciója, az eÜgyintézés elérhető a KRÉTA rendszerben. A KAFFEE tájékoztató anyag eléréséhez kérem kattintson ide.
Az eÜgyintézés linkje a következő:
https://eugyintezes.e-kreta.hu